ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

         นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ครูในสังกัด ได้มอบเงิน จำนวน 32,786 บาท ช่วยเหลือ เด็กชายพิชัยยุทธ เอียดจุ้ย นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านหนองยวน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้ประสบอุบัติเหตุขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปขายผักเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกตัดขาในเวลาต่อมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนได้ใช้ชีวิตอย่างนักเรียนปกติต่อไป วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0001 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0002 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0003 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0007 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0008 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0009ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0011 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0012 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0013 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0015 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0016 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0017 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0018 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0019 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0020 ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0022ช่วยเหลือนักเรียน_๑๘๐๕๒๘_0023

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน