ขอเชิญร่วมวางหรีดและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นางหัด ดำเกลี้ยง มารดาของนายมนูญ ดำเกลี้ยง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนพลา

ขอเชิญร่วมวางหรีดและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ

                   ด้วยนางหัด  ดำเกลี้ยง อายุ 89 ปี มารดาของ นายมนูญ  ดำเกลี้ยง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนพลา ได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าภาพ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลศพในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ วัดวังขรี ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช

                    จึงเรียนเชิญมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

About วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม