ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ "บทบาทของบุคลากรทางการศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติ" ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ณ บ้านหน้าเกาะบลิสฟู รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2561
1_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0003_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0005_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0006_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0007_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0008_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0009_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0010_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0011_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0012_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0014_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0016_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0017_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0018_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0019_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0021_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0022_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0023_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0024_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0025_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0028_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0029_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0030_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0031_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0032_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0033_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0034_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0035_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0036_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0037_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0038_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0039_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0040_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0041_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0042_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0043_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0044_resize ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0045_resize  ทำแผน_๑๘๐๕๒๑_0049_resize

kornkanok

About kornkanok