สพป.ตรัง เขต 1 ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์เดินทางมารับตำแหน่ง จำนวน 5 ราย คือ นางระเบียบ คงฉาง นายกฤช  กาหยี นางชเนตตี  ชนชอบธรรม นายสมยศ  มาธีระ และนายณณฐกร  พิริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
25610517_๑๘๐๕๑๗_0003_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0004_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0005_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0006_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0007_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0008_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0009_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0010_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0011_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0012_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0013_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0014_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0015_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0016_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0017_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0018_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0019_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0020_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0021_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0022_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0023_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0024_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0025_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0027_resize 25610517_๑๘๐๕๑๗_0029_resize

kornkanok

About kornkanok