ประกาศโรงเรียนวัดมงคลสถาน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร