โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมผู้บริหารคณะครูพบปะนักเรียนวันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง น.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียน
อนุบาลตรัง พบปะพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อบังคับต่างใน
โอกาสวันเปิดภาเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการแนะนำครูใหม่
Teacher ใหม่โปรแกรมพิเศษ Mini English Program (MEP) ณ บริเวณหน้าแถวโรงเรียน
อนุบาลตรัง วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

>>ภาพกิจกรรมหน้าแถวทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4458 IMG_4483 IMG_4484 IMG_4490
IMG_4474 IMG_4475 IMG_4476 IMG_4477 IMG_4478 IMG_4479
IMG_4426 IMG_4427 IMG_4428 IMG_4429 IMG_4430 IMG_4431 IMG_4432 IMG_4435 IMG_4436 IMG_4437 IMG_4438 IMG_4439 IMG_4440_2 IMG_4441 IMG_4441_2 IMG_4442 IMG_4443 IMG_4444 IMG_4445 IMG_4446 IMG_4447 IMG_4448 IMG_4449 IMG_4451 IMG_4452 IMG_4453 IMG_4454 IMG_4455 IMG_4461 IMG_4462 IMG_4464 IMG_4465 IMG_4466 IMG_4466_2 IMG_4469 IMG_4470 IMG_4480 IMG_4481 IMG_4485 IMG_4486 IMG_4488 IMG_4490 IMG_4496 IMG_4497 IMG_4500 IMG_4508 IMG_4510 IMG_4511 IMG_4512 IMG_4513 IMG_4514 IMG_4518 IMG_4521 IMG_4522 IMG_4523 IMG_4524 IMG_4526 IMG_4527 IMG_4528 IMG_4421
IMG_4491 IMG_4492 IMG_4493
IMG_4494 IMG_4495 IMG_4525

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง