โรงเรียนบ้านหนองยายแม็มประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ทำหน้าที่ครูผู้สอน

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา