โรงเรียนบ้านหาดเลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

      ด้วยโรงเรียนบ้านหาดเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน  1 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15  – 18  พฤษภาคม  2561 นี้

รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครประกาศการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเอกปฐมวัย 

About นาฎนภา เอ้งฉ้วน