โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้ง 2/2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

>>ภาพการประชุมครูทั้งหหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4311 IMG_4317 IMG_4380 IMG_4382 IMG_4386 IMG_4387 IMG_4388 IMG_4389 IMG_4393 IMG_4396
IMG_4311 IMG_4318 IMG_4319 IMG_4322 IMG_4323 IMG_4324 IMG_4325 IMG_4326 IMG_4327 IMG_4328 IMG_4329 IMG_4330 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4333 IMG_4334 IMG_4335 IMG_4336 IMG_4337 IMG_4338 IMG_4339 IMG_4340 IMG_4341 IMG_4342 IMG_4343 IMG_4344 IMG_4345 IMG_4346 IMG_4347 IMG_4348 IMG_4349 IMG_4350 IMG_4351 IMG_4352 IMG_4355 IMG_4356 IMG_4357 IMG_4358 IMG_4359 IMG_4360 IMG_4361 IMG_4362 IMG_4363 IMG_4364 IMG_4365 IMG_4366 IMG_4367 IMG_4368 IMG_4369 IMG_4375 IMG_4378 IMG_4379 IMG_4380 IMG_4390 IMG_4392 IMG_4395 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4401 IMG_4404 IMG_4406 IMG_4408 IMG_4410 IMG_4411 IMG_4412 IMG_4413 IMG_4418 IMG_4420

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง