ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน

ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

 

About นางสาวอุดมพร ฮั่วหลี โรงเรียนบ้านปากไพ