ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านปากไพ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง ปปช ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

About นางสาวอุดมพร ฮั่วหลี โรงเรียนบ้านปากไพ