โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลตรัง(ศูนย์ปลายทางอบรมครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล) จัดอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการเปิดการอบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2561ซึ่งทาง สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกับ
โรงเรียนอนุบาลตรัง(ศูนย์ปลายทางในการอบรมครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล) ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตรัง ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 ถึงวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

>>ภาพอบรมSTEMม.ต้นวันที่1<<
>>ภาพอบรมSTEMม.ต้นวันที่2<<
>>ภาพอบรมSTEMม.ต้นวันที่3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

DSC_04114
DSC_0391 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0399 DSC_0408 DSC_0427 DSC_0428 DSC_0445 DSC_0448 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0454 IMG_3771 IMG_3772
IMG_3767 IMG_3769 IMG_3786 IMG_3797 IMG_3802 IMG_3812 IMG_3820 IMG_3821
DSC_0564 DSC_0574 DSC_0577 IMG_3882 IMG_3886 IMG_3887 IMG_3889 IMG_3890 IMG_3892 IMG_3893 IMG_3899 IMG_3900 IMG_3901 IMG_3910 IMG_3911 IMG_3913 IMG_3918 IMG_3919 IMG_3929 IMG_3931 IMG_4010 IMG_4027 IMG_4030 IMG_4031 IMG_4033 IMG_4041 IMG_4045 IMG_4058 IMG_4059 IMG_4078 IMG_4079 IMG_4087 IMG_4088 IMG_4016
IMG_4090 IMG_4289 IMG_4296 IMG_4306 IMG_4308 IMG_4309
IMG_4092 IMG_4094 IMG_4095 IMG_4100 IMG_4102 IMG_4107 IMG_4108 IMG_4111 IMG_4115 IMG_4118 IMG_4122 IMG_4124 IMG_4125 IMG_4126 IMG_4127 IMG_4128 IMG_4131 IMG_4133 IMG_4135 IMG_4136 IMG_4137 IMG_4141 IMG_4142 IMG_4143 IMG_4146 IMG_4167 IMG_4174 IMG_4176 IMG_4202 IMG_4209
IMG_4221 IMG_4222_2 IMG_4223
IMG_4223_2 IMG_4225 IMG_4226
IMG_4227 IMG_4228 IMG_4229IMG_4218 IMG_4240
IMG_4252 IMG_4255 IMG_4258 IMG_4259 IMG_4260 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4276 IMG_4277 IMG_4279 IMG_4285 IMG_4286
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง