โรบงเรียนอนุบาลตรังประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาสะเต็มศึกษาผ่านสถานนีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกลโครงการบูรณาสะเต็มศึกษาผ่านสถานนีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
>>
คลิกชมภาพการประชุมทั้งหมด<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_3447 IMG_3448 IMG_3449 IMG_3463
IMG_3443 IMG_3445
IMG_3426 IMG_3427
                  IMG_34679 IMG_34680
IMG_3415 IMG_3416 IMG_3417 IMG_3418 IMG_3419 IMG_3420 IMG_3421 IMG_3422 IMG_3423 IMG_3424 IMG_3425 IMG_3426 IMG_3427 IMG_3428 IMG_3429 IMG_3430 IMG_3431 IMG_3432 IMG_3436 IMG_3437 IMG_3438 IMG_3439 IMG_3449 IMG_3450 IMG_3450_2 IMG_3451 IMG_3452 IMG_3453 IMG_3454 IMG_3455 IMG_3456 IMG_3457 IMG_3461 IMG_3462 IMG_3463 IMG_3466 IMG_3468 IMG_3469 IMG_34673 IMG_34674 IMG_34675 IMG_34676

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง