การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

2. โรงเรียนบ้านเลิกแสง ตำบลกุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ไปเรียนรวมกับ โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ตำบลกุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

admin

About admin