การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เชต 1 ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561

admin

About admin