กลุ่มบริษัทวู้ดเวอร์คกรุ๊ป ให้การสนับสนุนมอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนบ้านควนปริง

วันที่ 27 เมษายน 2561 กลุ่มบริษัทวู้ดเวอร์คกรุ๊ป ให้การสนับสนุนมอบลูกฟุตบอล

ที่ใช้แข่งขันในรายการ Woodwork & PSU mini-football tournament ให้กับโรงเรียนบ้านควนปริง

S_21241869

7862214422238S_21241867 S_21241866 S_21241865   

About ปรมินทร์ ประดู่