การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต หน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่  2  พฤษภาคม  2561
S__35962897_resize S__35962898_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0001_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0003_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0004_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0007_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0009_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0012_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0014_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0015_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0017_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0019_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0021_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0022_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0023_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0024_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0025_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0026_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0027_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0029_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0030_resize สนง.สุจริต_๑๘๐๕๐๒_0031_resize

kornkanok

About kornkanok