การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงเรียนบ้านเดิ่น รวมกับ โรงเรียนบ้านนาแซง จัดเป็นการเรียนรวมทุกชั้น โดยโรงเรียนบ้านนาแซง เป็นโรงเรียนหลัก

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

admin

About admin