การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ตรัง เขต 2

สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศเลิกสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านแตะหรำ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2. โรงเรียนบ้านนาเหนือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

3. โรงเรียนบ้านกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

admin

About admin