การทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผล

นางรัตนา  ยศบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการทดลองเครื่องมือแบบการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้รับผิดชอบในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 31 คน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 3 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 3 คน พิจารณาร่วมกันการทดลองแบบเครื่องมือติดตามดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  24  เมษายน  2561
654205_resize 654206_resize 654207_resize 654213_resize 654212_resize 654211_resize 654210_resize 654209_resize 654218_resize 654217_resize 654216_resize 654215_resize 654214_resize 654247_resize 654223_resize 654222_resize 654221_resize 654219_resize

kornkanok

About kornkanok