เชิญร่วมงาน

      ด้วย คุณแม่แก้ว  เรืองโรจน์  มารดาของนางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์  ครูโรงเรียนวัดหนองสมาน   ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  23  เมษายน  2561            คณะเจ้าภาพจัดบำเพ็ญกุศลศพ  ณ บ้านเลขที่ 11  หมู่ที่  9  ตำบลทุ่งค่าย  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  เริ่มงานวันที่  1-2  พฤษภาคม 2561                    และประชุมเพลิง  ณ  เมรุวัดนิคมประทีป  (วัดโคกหล่อ)  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  วันจันทร์ที่  3  พฤษภาคม  2561

                    ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ข้าราชการครู และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพดังกล่าวประกาศงาน

About นางนารีรัตน์ เล็งเจริญ