โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีสรงน้ำพระพุทธนราภิบาลพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตรัง ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธนราภิบาลพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอนุบาลตรัง
ณ บริเวณมณฑปประดิษฐ์ฐานพระพุทธนราภิบาล โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
>>พิธีสรงน้ำพระพุทธนราภิบาล<<
>>พิธีปิดทองฯลฯรดน้ำขอพรผู้ใหญ่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8541 IMG_8621 IMG_8622  IMG_8505
IMG_8506 IMG_8508 IMG_8509
IMG_8482 IMG_8483 IMG_8484 IMG_8485 IMG_8486 IMG_8488 IMG_8489 IMG_8491 IMG_8502 IMG_8513 IMG_8515 IMG_8516
IMG_8483 IMG_8521 IMG_8522 IMG_8523 IMG_8524 IMG_8525 IMG_8526 IMG_8536 IMG_8538 IMG_8541 IMG_8542 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8550 IMG_8553 IMG_8554 IMG_8555 IMG_8557 IMG_8561 IMG_8566 IMG_8568 IMG_8570 IMG_8571 IMG_8573 IMG_8575 IMG_8576 IMG_8584 IMG_8585 IMG_8593 IMG_8596 IMG_8597 IMG_8600 IMG_8601 IMG_8603 IMG_8607 IMG_8610 IMG_8611 IMG_8612 IMG_8613 IMG_8614 IMG_8615 IMG_8616 IMG_8620 IMG_8621 IMG_8622 IMG_8626 IMG_8628 IMG_8631 IMG_8632 IMG_8634 IMG_8635 IMG_8636 IMG_8642 IMG_8643 IMG_8644 IMG_8645 IMG_8646 IMG_8670 IMG_8674 IMG_8706 IMG_8708 IMG_8709 IMG_8711 IMG_8712
IMG_8517 IMG_8518 IMG_8533
IMG_8548 IMG_8551 IMG_8556
IMG_8559 IMG_8560 IMG_8563
IMG_8567 IMG_8578 IMG_8586
IMG_8588 IMG_8591 IMG_8592
IMG_8594 IMG_8595 IMG_8598
IMG_8602 IMG_8604 IMG_8605
IMG_8606 IMG_8608 IMG_8660
IMG_8661 IMG_8663 IMG_8666
IMG_8668 IMG_8669 IMG_8671
IMG_8677 IMG_8678 IMG_8679
IMG_8681 IMG_8687 IMG_8688
IMG_8689 IMG_8695 IMG_8696
IMG_8697 IMG_8698 IMG_8700
IMG_8710 IMG_8713 IMG_8715

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง