การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร ประกาศให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561

admin

About admin