ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเทศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเทศ

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา