ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ประพิศ(ตุด) อิ่มเอิบ มารดาคุณครูกาญจนา ไชยรัตน์ แม่ยายคุณครูนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู ร.ร.อนุบาลตรัง

ขอเรียนเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ประพิศ(ตุด) อิ่มเอิบ มารดาคุณครูกาญจนา ไชยรัตน์ แม่ยาย
คุณครูนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง เนื่องด้วยคุณแม่ประพิศ(ตุด) อิ่มเอิบ ได้ถึงแก่กรรมด้วย
โรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ทางคณะเจ้าภาพได้กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561 ณ วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา และกำหนดการ
ฌาปนกิจศพในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ณ เมรุวัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา จะประกาศให้
เพื่อนๆและญาติๆได้ทราบโดยทั่งถึงกัน ทางลูกๆหลานๆและคณะเจ้าภาพขอขอบพระคุณทุกๆท่าน มา
ณ โอกาสนี้ และขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วถึงกัน

IMG_6706 IMG_6818 IMG_6820 IMG_6821 IMG_6835 IMG_6836 IMG_6851 IMG_6856 IMG_6863 IMG_6865 IMG_6866 IMG_6873 IMG_6876 IMG_6877 IMG_6883 IMG_6884 IMG_6885 IMG_6710
IMG_6709 IMG_6712 IMG_6717 IMG_6719 IMG_6720 IMG_6721 IMG_6722 IMG_6724 IMG_6725 IMG_6726 IMG_6727 IMG_6728 IMG_6733 IMG_6734 IMG_6735 IMG_6737 IMG_6738 IMG_6743 IMG_6744 IMG_6745 IMG_6746 IMG_6747 IMG_6748 IMG_6749 IMG_6753 IMG_6754 IMG_6755 IMG_6756 IMG_6757 IMG_6758 IMG_6759 IMG_6762 IMG_6763 IMG_6764 IMG_6769 IMG_6770 IMG_6771 IMG_6772 IMG_6773 IMG_6774 IMG_6784 IMG_6807 IMG_6808 IMG_6809 IMG_6811 IMG_6822 IMG_6824 IMG_6826 IMG_6844 IMG_6845 IMG_6846 IMG_6862 IMG_6865 IMG_6866 IMG_6903 IMG_6905 IMG_6907 IMG_6934 IMG_6936 IMG_6937 IMG_6943 IMG_6945 IMG_6946 IMG_6947

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง