การเลิกสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

สพป.สระบุรี เขต 1  ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 แห่ง คือ

1. โรงเรียนวัดหนองกบ (ไทยกล้าประชานุกูล) ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จ.สระบุรี

2. โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จ.สระบุรี

3. โรงเรียนวัดบ้านรี ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จ.สระบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

admin

About admin