ประกาศโรงเรียนบ้านควนโพธิ์เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านควนโพธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านควนโพธิ์

About นางปาริชาติ วุ่นปาน โรงเรียนบ้านควนโพธิ์,บ้านนายายหม่อม,บ้านนานิน