วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง)

             นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการจัดงานเชิดชูเกียรติวันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติและน้อมรำลึก ถึงท่านที่มีคุณูปการต่อเมืองตรัง กิจกกรมกล่าวสดุดีเกียรประวัติ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และพิธีกรรมทางศาสนา โดย นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ อนุสาวรีย์รัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 10 เมษายน 2561

วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0010 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0001วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0016627231วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0004วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0006วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0002 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0003 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0007 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0008 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0009 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0011 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0012 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0014 วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0015วันพระยารัษฎา_๑๘๐๔๑๐_0013

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน