วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 โดยนายปราโมทย์  หมื่นเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี เมื่อวันที่  6  เมษายน  2561 
วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0002_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0003_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0004_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0005_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0006_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0008_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0009_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0010_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0011_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0012_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0013_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0014_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0015_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0016_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0017_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0018_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0019_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0020_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0021_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0022_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0023_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0024_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0025_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0026_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0027_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0028_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0029_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0031_resize วันจักรี_๑๘๐๔๐๙_0032_resize

kornkanok

About kornkanok