ขอเรียนเชิญบำเพ๊ญกุศลศพ คุณพ่อเลื่อม นาทุ่งนุ้ย คุณพ่อของครูภาวินี อุตสาหะ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ. 2561

    เนื่องด้วยคุณพ่อเลื่อม นาทุ่งนุ้ย คุณพ่อของครูภาวินี  อุตสาหะ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเจ้าภาพได้จัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดทุ่งหินผุด  หมู่ที่ 1 ต.นาบินหลา อ. เมือง จ.ตรัง

เริ่มงานวันเสาร์ – อาทิตย์ที่  21 – 22 เมษายน 2561 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.เคลื่อนศพไปสู่เมรุวัดทุ่งหินผุด

แล้วประชุมเพลิง จึงเรียนเชิญมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy