พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 23 มีนาคม 2561

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 มาเป็นประธานในพิธี

DSC_8113DSC_8224

DSC_8117DSC_8122DSC_8130DSC_8145DSC_8159DSC_8179DSC_8189DSC_8182DSC_8253DSC_8284DSC_8373DSC_8165

About เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ