โรงเรียนอนุบาลตรังการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศจาก สพป.ตรังเขต 1 ซึ่งนำโดยนายสายัณ ฉิมนานนทร์ ซึ่งได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ มาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้อง Resource Center ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561
>>คลิกชมภาพวันที่1การฝึกประสบการณ์<<
>>
คลิกชมภาพวันที่1การฝึกประสบการณ์<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_3933 IMG_3977 IMG_3978 IMG_3979 IMG_3981 IMG_3911 IMG_3913 IMG_3914
IMG_3909 IMG_3910 IMG_3915 IMG_3916 IMG_3917 IMG_3919 IMG_3920 IMG_3953 IMG_3954 IMG_3955 IMG_3986 IMG_3988 IMG_3989 IMG_3990 IMG_3991 IMG_3992 IMG_3996 IMG_4001 IMG_4003 IMG_4013 IMG_4014 IMG_4016 IMG_4017 IMG_4018 IMG_4194 IMG_4195 IMG_4196 IMG_4202 IMG_4204 IMG_4205 IMG_4206 IMG_4215 IMG_4217 IMG_4218 IMG_4219 IMG_4221 IMG_4227 IMG_4229 IMG_4230 IMG_4231 IMG_4232 IMG_4236 IMG_4237 IMG_4238 IMG_4239 IMG_4232

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง