พัฒนาค่ายลูกเสือ

        นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู นักการภารโรง บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพัฒนาค่ายลูกเสือรัษฎานุประกิษฐ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ สร้างความรักความสามัคคี ร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
18

352720 21 22 23 24 25 26 29 30 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1134 12 13 14 15 16 17 19

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน