ประกาศโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

(1)ประกาศโรงเรียนบ้านควนโพธิ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

About นางปาริชาติ วุ่นปาน โรงเรียนบ้านควนโพธิ์,บ้านนายายหม่อม,บ้านนานิน