ประการศโรงเรียนวัดหนองสมาน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกดนตรีไทย)

ประการศโรงเรียนวัดหนองสมาน  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกดนตรีไทย)

ประกาศรับสมัครครูเอกดนตรีไทยวัดหนองสมาน ปี 2561

About นางนารีรัตน์ เล็งเจริญ