การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนชาย หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนชาย หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้เด็กในวัยเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญของสังคม  เสริมสร้างทักษะชีวิต ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติด  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ 29  มีนาคม  2561
ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0002_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0003_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0004_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0005_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0006_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0007_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0008_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0010_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0011_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0014_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0015_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0016_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0017_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0018_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0019_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0020_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0021_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0024_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0025_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0026_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0027_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0030_resize ฟุตซอลนักเรียน_๑๘๐๓๒๙_0032_resize

kornkanok

About kornkanok