พิธีมอบหลักฐานจบการศึกษา

       นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้จบการศึกษาและแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การรู้จักการใช้ชีวิตเป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

412 13 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน