ทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง

      มูลนิธิธรรมกตัญไท่หนานไต้เทียนกง จังหวัดตรัง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยกจนขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจในการเล่าเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 105 ทุนๆละ 3,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดตรัง ณ มูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 23 มีนาคม 2561

83 4 5 6 7 9 10 11 12 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน