โรงเรียนอนุบาลตรังจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) และชั้นอนุบาล 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้น
อนุบาล 1(3 ขวบ) และนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
>>ไฟล์ที่1ภาคเช้าจับฉลากเข้าเรียนอ.1<<
>>ไฟล์ที่2ภาคเช้าจับฉลากเข้าเรียนอ.1<<
>>ไฟล์ที่3ภาคบ่ายจับลากเข้าเรียนอ.2<
>>ไฟล์ที่4ภาคบ่ายจับลากเข้าเรียนอ.2<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0326 DSC_0231 DSC_0234 DSC_0236
DSC_0225 DSC_0250
DSC_0174 DSC_0189 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0206
DSC_0264 DSC_0267 DSC_0268 DSC_0273 DSC_0274 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0296 DSC_0297 DSC_0301 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0304 DSC_0305 DSC_0307 IMG_0293 IMG_0294 IMG_0302 IMG_0354 IMG_0355 IMG_0558 IMG_0562
IMG_0593 IMG_0606 IMG_0607 IMG_0613 IMG_0614 IMG_0616 IMG_0619 IMG_0623 IMG_0624 IMG_0625 IMG_0636 IMG_0637 IMG_0638 IMG_0639 IMG_0640 IMG_0642 IMG_0644 IMG_0645 IMG_0660 IMG_0661 IMG_0662 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0665 IMG_0691 IMG_0692 IMG_0694 IMG_0695 IMG_0696 IMG_0703 IMG_0705 IMG_0707 IMG_0708 IMG_0721 IMG_0722 IMG_0735 IMG_0742 IMG_0743 IMG_0758 IMG_0760 IMG_0761 IMG_0762 IMG_0764 IMG_0776 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0882
IMG_0883IMG_0886 IMG_0889
IMG_0885IMG_0891 IMG_0892 IMG_0893 IMG_0894 IMG_0923 IMG_0928 IMG_0899

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง