โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้รับการประเมิน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามจุดเน้น ตัวชี้วัด ตามมาตรการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้รับการประเมิน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามจุดเน้น ตัวชี้วัด ตามมาตรการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 นำโดย นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง 1 และคณะ ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านย่านตาขาว

64999 65000 103290 S__22888475 S__22888477 ประเมิมจุดเน้น_๑๘๐๓๑๒_0007 ประเมิมจุดเน้น_๑๘๐๓๑๒_0009 ประเมิมจุดเน้น_๑๘๐๓๑๒_0034 ประเมิมจุดเน้น_๑๘๐๓๑๒_0054
 

ratana

About ratana