ประกาศโรงเรียนหาดสำราญ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

โรงเรียนหาดสำราญประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ  และวิชาเอกทั่วไป

ประกาศรับครูเอกภาษาอังกฤษ..

ใบสมัคร

About นางนารีรัตน์ เล็งเจริญ