ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พรุ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย

                ด้วยโรงเรียนบ้านไร่พรุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย  ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา  
โดยงบประมาณของโรงเรียน ตามประกาศแนบนี้  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย-2561 บ้านไร่พรุ

About M