ประกาศโรงเรียนวัดสาริการาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวัดสาริการาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศโรงเรียนวัดสาริการาม

About นางจินดาพร พากเพียร วัดสาริการาม