โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6) ปีการศึกษา 2560ณ ห้อง Resource
Center วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
>>คลิกชมภาพการประชุมทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9824 IMG_9825
IMG_9812 IMG_9813 IMG_9814 IMG_9815 IMG_9816 IMG_9818 IMG_9820 IMG_9821 IMG_9831 IMG_9833
IMG_9814 IMG_9818 IMG_9822 IMG_9823 IMG_9826 IMG_9827 IMG_9828 IMG_9829 IMG_9830 IMG_9831 IMG_9832 IMG_9833 IMG_9834 IMG_9835 IMG_9836 IMG_9838 IMG_9839 IMG_9840 IMG_9841 IMG_9812
                           IMG_9842 IMG_9843

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง