คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามจุดเน้น ตัวชี้วัด ตามมาตรการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านบางยาง วันที่ 7 มีนาคม 2561

IMG_1803 IMG_1809 IMG_1810 IMG_1811 IMG_1813 IMG_1815 IMG_1817 IMG_1819 IMG_1821 IMG_1822 IMG_1824 IMG_1825 IMG_1832 IMG_1835 IMG_1836 IMG_1836 IMG_1839

About nontakorn