ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่1/2561

          นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการภาค 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน และโรงเรียนวัดโหละคล้า สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งสองโรง โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2561

ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0003

21ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0001 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0002 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0005 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0006 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0007 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0008 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0009 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0010 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0012 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0013 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0014 ตรวจราชการ_๑๘๐๓๐๗_0015

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน