โรงเรียนอนุบาลตรังคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเเรียนอนุบาลตรังเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วงชั้น
ปฐมวัยร่วมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนิน
ปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสันติราชประชาบำรุงกองกำกับการ ตชด.ที่ 43
ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
>>ภาพการเตรียมงานทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

31 32 33 IMG_8864 IMG_8865 IMG_8856 IMG_8857 IMG_8858 IMG_8859 IMG_8860 IMG_8861 IMG_8862 IMG_8863 IMG_8866 IMG_8867 IMG_8868 IMG_8869 1 2 3 4_2 5 6 7 10 10_2 11 12 12_2 18 19 20 21 22 23 37 38 44 46 47 49 50 51 52

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง