ทอดผ้าป่าการศึกษา และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวัดควนวิเศษ

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนวัดควนวิเศษ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวัดควนวิเศษ  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561128804 128805 128806 128807 128808 128809 128810 128811 128812 128813 128814
 

kornkanok

About kornkanok