กิจกรรมเลี้ยงน้ำชาของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้เพื่อจัดทำถนนคอนกรีต  พบปะข้าราชการครู เยี่ยมชมห้องเรียน  และสภาพทั่วไปบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
171738_resize 171740_resize 469702_resize 469705_resize 469707_resize 469708_resize 469709_resize 469710_resize 469711_resize 469712_resize 469713_resize 469717_resize 469719_resize 915302_resize S__15827041_resize S__15827042_resize

kornkanok

About kornkanok