ขอเรียนเชิญบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่ออ้วง คงจันทร์ บิดา ของนางบุญเรือง ปลอดอักษร ครูโรงเรียนบ้านในควน

                    ด้วยคุณพ่ออ้วง  คงจันทร์ อายุ 94 ปี  บิดา ของนางบุญเรือง  ปลอดอักษร ครูโรงเรียนบ้านในควน ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ วัดพรุโต๊ะปุก ราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2561 มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืน และกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.

           

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้